Zadania z matematyki i nie tylkoKarta rowerowa - test 1 - egzamin na karte rowerową 2005 rok (plik doc)

Karta rowerowa - test 2 - egzamin na karte rowerową 2005 rok (plik doc)

Szkoła Podstawowa


rysunek

Klasa 4 i 5 - zadania na porównanie różnicowe i ilorazowe z rozwiązaniami (plik doc)

Klasa 4, 5 i 6 - zbiór zadań okolicznościowych z matematyki (plik doc)

Klasa 5 i 6 - zadania tekstowe na ułamki zwykłe i dziesiętna (plik pdf)

Klasa 5 i 6 - zadania na prędkość, drogę i czas z przykładowymi rozwiązaniami (plik pdf)

Matematyka klasa 3 - test wielokrotnego wyboru (plik doc)

Matematyka klasa 4 - test wielokrotnego wyboru (plik doc)

Matematyka klasa 5 - test wielokrotnego wyboru (plik doc)

Matematyka klasa 6 - test wielokrotnego wyboru (plik doc)

Gimnazjum


Długość okręgu i pole koła - przykładowe zadania na pracę klasową (plik doc)

Liceum Ogólnokształcące


Matura - zestaw zadań z matematyki na ustny egzamin dojrzałości w PSP s.c. "Edukator" (plik doc)